Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPORT FLOK KONRAD KRAWCZYK

 

§1

   Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.sportflok.pl jest firma Sport Flok Konrad Krawczyk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruszyńska 14, 01-365 Warszawa, numer NIP: 5222757752, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie.

§2

   Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email biuro@sportflok.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

§3

   Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

§4

   Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§5

   Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§6

   Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

§7

   Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

§8

   Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru. Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w $1.

§9

   Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

§10

   Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

§11

   Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.

§12

   Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

   §13

 Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

§14

   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.

§15

   Klient musi dysponować prawami autorskimi do grafiki w przypadku chęci realizacji własnego nadruku.

§ 18

   Konto bankowe NEST Bank nr rachunku 02 1870 1045 2078 1283 2453 0001